Potrebujete pomoc? Volajte 0800 601 610

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.,

sídlo:

Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar Berg, Luxemburg,

e-mailová adresa: obchod-kontakt@premio-pneuservis.sk

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: 

 

.....................................................................

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................................................

 

Dátum objednania/dátum prijatia*: .................................................................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ...............................................................

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ................................................................................

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

........................................................................................................................................

 

 

 

Dátum ..................................

 

 

 

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.