Potrebujete pomoc? Volajte 0800 601 610

clear search submit search
  close error modal

  Kde by ste radi využili služby servisu Premio?

  Ak chcete nájsť servis Premio, je potrebné zadať mesto alebo PSČ.

  VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

   

  (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

  Komu:

  Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.,

  sídlo:

  Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar Berg, Luxemburg,

  e-mailová adresa: obchod-kontakt@premio-pneuservis.sk

   

  Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: 

   

  .....................................................................

   

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   

  ............................................................................................................................................................................................................

   

  Dátum objednania/dátum prijatia*: .................................................................................

   

  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ...............................................................

   

  Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ................................................................................

   

  Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

   

  ........................................................................................................................................

   

   

   

  Dátum ..................................

   

   

   

   

   

  * Nehodiace sa prečiarknite.