Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń 800 060 300

Právo na odstúpenie

 

Máte právo na odstúpenie od tejto zmluvy v lehote štrnástich dní, a to aj bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie je štrnásť dní odo dňa, kedy prevezmete tovar, ktorý ste si objednali, od montéra, ktorého ste si vybrali, alebo, v prípade služieb (ako je napr. montáž pneumatík) štrnásť dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Ak požadujete, aby sme začali s poskytovaním služby (napr. montáže pneumatík) čo najskôr, musíte výslovne potvrdiť zaškrtnutím príslušného políčka, že s tým súhlasíte a že sa vzdávate práva na namietanie voči plneniu služby aj v tom prípade, ak ešte neuplynula lehota štrnástich dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

Za účelom využitia Vášho práva na odstúpenie nás musíte informovať o Vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto Zmluvy, a to prostredníctvom jednoznačného oznámenie (napr. vo forme listu poslaného poštou alebo e-mailom) na

 

Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
Michael Rupp
Dunlopstr. 2, 63450 Hanau, Nemecko
e-mail: obchod-kontakt@premio-pneuservis.sk

 

Môžete využiť vzorový formulár na odstúpenie, ktorý je prístupný na https://www.premio-pneuservis.sk/company-links/right-to-withdrawal-form.html, ktorý však nie je povinný. Vzorový formulár na odstúpenie si môžete stiahnuť z našej webstránky. Na dodržanie lehoty na odstúpenie postačuje, ak pošlete oznámenie o využití práva na odstúpenie pred uplynutím lehoty na odstúpenie.  

 

Následky odstúpenia

 

Ak od tejto Zmluvy odstúpite, sme povinní Vám vrátiť všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie, a to okamžite, najneskôr do štrnástich dní odo dňa, kedy sme obdržali Vaše oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy. Pri vrátení použijeme rovnaký spôsob platby, ako ste použili Vy pri pôvodnej transakcii, okrem prípadu, ak sa s Vami dohodneme inak. V žiadnom prípade Vám však nebudú účtované poplatky za také vrátenie. Môžeme odmietnuť vrátiť Vám peniaze, kým nebudeme mať zadržaný Tovar alebo z Vašej strany preukázané, že ste Tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

Ste povinný uhradiť priame náklady na vrátenie tovaru, v sume  20 EUR. Ste zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru iba v prípade, ak predmetné zníženie hodnoty je spôsobené manipuláciou s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na skontrolovanie jeho stavu, vlastností a funkčnosti.

Ak ste požiadali, aby sa služby začali počas lehoty na odstúpenie, ste povinný nám uhradiť príslušnú sumu ako sadzbu hodnoty. Táto zodpovedá podielu poskytnutých služieb do času oznámenia o odstúpení vo vzťahu k celému rozsahu služieb podľa zmluvy.