Potrebujete pomoc? Volajte 0800 601 610


ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Otázky týkajúce sa procesu objednávania

Koho mám kontaktovať v súvislosti s mojou objednávkou?

Pošlite email na zákaznícke centrum (obchod-kontakt@premio-pneuservis.skalebo zavolajte na číslo 0800 601 610 dostupné pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hod.

Moja objednávka obsahuje nesprávny produkt alebo množstvo. Čo môžem urobiť? 

Ak chcete zmeniť alebo (čiastočne) zrušiť objednávku, pracovníci našeho zákazníckeho centra Vám radi pomôžu.

Čiastočné zrušenie pred montážou

Chcete (čiastočne) zrušiť objednávku? Kontaktujte naše zákaznícke centrum najneskôr 24 hodín pred naplánovaným termínom.

Ak pneumatiky ešte neboli namontované, pozrite si časť týkajúcu sa (čiastočného) zrušenia objednávky, kde nájdete ďalšie informácie. Ak už boli pneumatiky namontované, pozrite si postup zrušenia nákupu.

Ak si chcete objednať iné pneumatiky alebo služby alebo iné množstvo pneumatík, zrušte existujúcu objednávku a zadajte novú.

Pošlite nám e-mail (obchod-kontakt@premio-pneuservis.sk) alebo nám zavolajte na číslo 0800 601 610 (pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hod.), aby ste potvrdili Váš súčasný termín v servise alebo si rezervovali nový termín.

Môžem si u vás objednať aj inak než cez internet? Aké ďalšie možnosti objednávania sú k dispozícii?

Internetový obchod Premio umožňuje nakupovať produkty len online. Ak potrebujete pomoc v súvislosti s Vašou objednávkou, zavolajte nám alebo pošlite e-mail.

Pneumatiky si môžete kúpiť aj v servisoch Premio, ktoré môžete nájsť pomocou vyhľadávača servisov Premio.

Prečo už niektoré pneumatiky nie sú k dispozícii? 

Výrobcovia pneumatík neustále zdokonaľujú svoje výrobky. To znamená, že sa pravidelne zavádzajú vyspelejšie pneumatiky a ich predchádzajúce modely sa sťahujú. Ak už používané pneumatiky nie sú k dispozícii, radi Vám navrhneme ich najnovší ekvivalent.

Ako skontrolovať, či bola moja online objednávka prijatá? 

Po úspešnom dokončení platby dostanete obratom potvrdenie objednávky e-mailom. Ak nedostanete potvrdenie objednávky, aj keď ste zadali e-mailovú adresu, skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou. Ak e-mail s potvrdením nebol odoslaný, môže to znamenať, že sa vyskytla chyba. V takom prípade sa prosím obráťte na zákaznícke centrum Premio.

Ako zadať objednávku?

Objednávanie pneumatík v internetovom obchode Premio je jednoduchý proces pozostávajúci zo štyroch krokov:

  1. Vyberte si pneumatiky
  2. Rezervujte si termín montáže
  3. Vyberte dostupný servis vo Vašom okolí
  4. Zadajte požadované údaje a dokončite platbu.

    Môžete si vybrať, či chcete zobraziť len termíny dostupné vo Vašom preferovanom servise.

Ako môžem zmeniť počet objednaných pneumatík?

Do objednávky sa štandardne pridávajú dve pneumatiky. Ak ich potrebujete viac alebo menej, môžete množstvo zmeniť v prvom kroku pri zadaní objednávky alebo kedykoľvek v priebehu objednávania v košíku.

Zrušenie a vrátenie

Chcem zrušiť objednávku (pneumatiky ešte neboli namontované)

Ak chcete objednávku zrušiť pred dohodnutým termínom, pošlite nám e-mail (obchod-kontakt@premio-pneuservis.sk) alebo nám zavolajte na číslo 0800 601 610 pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hod. Potom, čo zrušíte Vašu objednávku, Vám pošleme potvrdzujúci e-mail. Nemusíte volať do servisu. Urobíme to za Vás.

Chcem zrušiť svoj nákup (pneumatiky boli namontované)

Máte právo zrušiť svoj nákup do 14 dní bez uvedenia dôvodu. 14-dňové obdobie začína plynúť odo ďna, kedy prevezmete produkty. V prípade služieb (napr. montáž pneumatík) je to 14 dní po dokončení objednávky.

 

Ak chcete, aby sme začali s poskytovaním služieb pred uplynutím 14-dňovej lehoty, označte príslušné políčko počas procesu zadávania objednávky. Týmto spôsobom potvrdíte svoj súhlas so zrieknutím sa práva na namietanie voči plneniu služby.


Aby ste mohli uplatniť svoje právo na zrušenie nákupu, musíte nás informovať o svojom rozhodnutí prostredníctvom jednoznačného oznámenia doručenom emailom na obchod-kontakt@premio-pneuservis.sk  pred uplynutím lehoty na zrušenie nákupu. Môžete použiť vzorový formulár odstúpenia od zmluvy, ktorý je k dispozícii na adrese; nie je však povinný.

 
Dôsledky zrušenia nákupu

Ak Váš nákup zrušíte, uhradia sa Vám všetky súvisiace platby vrátane poplatkov za doručenie. Toto sa uskutoční do 14 dní od doručenia oznámenia o Vašom odstúpení od tejto zmluvy. Použijeme rovnaký spôsob platby, aký bol použitý pre pôvodnu transakciu, pokiaľ sa s Vami výslovne nedohodneme na inom spôsobu platby. V takomto prípade nebudeme účtovať žiadne poplatky.

Budete musieť zaplatiť priame náklady na vrátenie tovaru (20 EUR na pneumatiku vrátane 20 % DPH). Nesiete zodpovednosť za zníženie hodnoty pneumatík, pokiaľ toto zníženie hodnoty nie je dôsledkom manipulácie s tovarom z akéhokoľvek iného dôvodu, než je kontrola ich stavu, vlastností a funkčnosti.

 

Ak ste požiadali, aby sa služby začali poskytovať pred uplynutím lehoty na zrušenie, musíte zaplatiť sumu, ktorá zodpovedá pomernej časti služby, ktorú sme už poskytli.

Otázky týkajúce sa servisnej služby

V blízkosti sa mi nepodarilo nájsť servis. Môžete mi pomôcť? 

Neustále rozširujeme sieť našich partnerov, a je nám ľúto, že Vám v danej oblasti nie je možné priamo ponúknuť servisné služby. Medzitým odporúčame, aby ste našli servis Premio vo Vašom širšom okolí pomocou nástroja vyhľadať servis alebo zavolali na naše zákaznícke centrum.

 

Musím ako zákazník kontaktovať servis pred svojím termínom?

Zabezpečíme, aby servis mal všetky informácie potrebné na vykonanie objednanej služby. Znamená to, že pred termínom nie je potrebné kontaktovať servisného partnera. Ak chcete zrušiť termín alebo ho zmeniť, kontaktujte priamo servis alebo naše zákaznícke centrum na čísle 0800 601 610 hod. (pondelok až piatok od 8:00 hod. do 17:00 hod.).

Ako nájdem najbližší servis?

Počas procesu objednávania si budete môcť vybrať servis, ktorý sa nachádza najbližšie k Vám. Stačí zadať PSČ alebo mesto, aby ste videli dostupné servisy. Na stránkach premio-pneuservis.sk môžete použiť aj nástroj vyhľadať servis Premio.

Ak máte stále problémy s vyhľadaním servisu, pošlite nám e-mail (obchod-kontakt@premio-pneuservis.sk) alebo nám zavolajte na číslo 0800 601 610 pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hod.

Chcem zmeniť termín v servise

Ak chcete zmeniť termín, zavolajte priamo do servisu alebo nás kontaktujte na čísle 0800 601 610 (pondelok až piatok od 8:00 hod. do 17:00 hod.) Urobíme to za Vás.

Chcem zrušiť termín v servise

Ak chcete termín zrušiť vopred, kontaktujte nás najneskôr 24 hodín pred termínom odoslaním e-mailu (obchod-kontakt@premio-pneuservis.sk) alebo telefonicky na čísle 0800 601 610 (pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hod.). Potom, čo Vašu objednávku zrušíte, Vám pošleme potvrdzujúci e-mail. Nemusíte volať na servis. Urobíme to za Vás.

Otázky týkajúce sa postupu podávania sťažností

Čo mám robiť, ak je dodaná pneumatika poškodená? (Výrobné chyby)

Záručná lehota na náš tovar je 24 mesiacov od dátumu zakúpenia.
Ak zistíte výrobné chyby v záručnej dobe, môžete podať sťažnosť tak, že odošlete e-mail (obchod-kontakt@premio-pneuservis.sk) alebo zavoláte na číslo 0800 601 610 (pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hod.).

Pracovník zákazníckého centra Vás zoznámi so záručným postupom, zorganizuje servisnú návštevu u jedného z našich servisných partnerov a poskytne formulár sťažnosti. Stačí, ak nám ho pošlete s originálnou faktúrou za pneumatiky.

Potom si budete môcť kúpiť náhradné pneumatiky online alebo v servise.

Po namontovaní nových pneumatík vystaví servis správu o chybách a vráti poškodené pneumatiky do nášho technického kontrolného strediska. Ak bude sťažnosť prijatá, preplatíme Vám rovnakú cenu pneumatík.

Čo mám robiť, ak je dodaná pneumatika poškodená? (Záručný postup)

Premio ponúka dodatočná záruku pre všetky pneumatiky zakúpené v internetovom obchode premio-pneuservis.sk. Ak ju chcete využívať, vyberte túto možnosť pri zadávaní objednávky a aktivujte záruku pomocou údajov v zaslanom aktivačnom e-maile. Záruka je platná 12 mesiacov odo dňa nákupu.

Ak je pneumatika poškodená v záručnej lehote, nárok na záruku si môžete uplatniť kontaktovaním nášho poskytovateľa služieb (Rekoga) e-mailom (pneumatika@rekoga.de) alebo telefonicky na čísle +49 231 39551058. Pracovník zákazníckej linky Vám vysvetlí postup v prípade škodovej udalosti a poskytne formulár pre nahlásenie škody, ktorý musíte vyplniť a poslať späť s pôvodnou faktúrou za pneumatiku krytou zárukou.

Rovnaké pneumatiky si môžete kúpiť priamo v internetovom obchode Premio online alebo v servisu Premio. Ak ani náš internetový obchod, ani servisy nemajú požadovaný typ pneumatík, možno ich objednať u ktoréhokoľvek distribútora so súhlasom poskytovateľa záruky.

Po namontovaní nových pneumatík vystaví servis správu o chybách a uschová poškodené pneumatiky, aby sa skontroloval ich technický stav.

Ak bude nárok prijatý, poskytovateľ záruky Vám uhradí náklady na novú pneumatiku do dvoch týždňov vo výške odstupňovanej podľa zostávajúcej hĺbky dezénu poškodenej pneumatiky.

> 8 mm -> 100 % náhrady
> 7 mm -> 80 %
> 6 mm -> 60 %
> 5 mm -> 40 %
> 4 mm -> 30 %
> 3 mm -> 10 %

Záruka sa nevzťahuje na náklady na prácu.

Moja pneumatika je poškodená – čo môžem urobiť?

Ak máte záruku na pneumatiky od Premio a problém sa vyskytol v dobe jej trvania, zavolajte na linku poskytovateľa záruky (ktorú prevádzkuje Rekoga) +49 231 39551058.

Ak nemáte záruku na pneumatiky od Premio alebo vypršala jej platnosť, môžete podať sťažnosť, ak spozorujete akékoľvek výrobné vady na pneumatike. V takom prípade môžete poslať e-mail (obchod-kontakt@premio-pneuservis.sk) alebo nám zavolať na číslo 0800 601 610 (pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hod.)

Pracovník zákazníckeho centra Vám pomôže rozhodnúť, či je chyba krytá zárukou na pneumatiky alebo zárukou od výrobcu a bude Vás sprevádzať procesom spracovania sťažnosti.

Ako sa na vás môžem obrátiť, ak sa chcem sťažovať?

Pošlite nám e-mail (obchod-kontakt@premio-pneuservis.sk) alebo nám zavolajte na číslo 0800 601 610 (pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hod.)

Otázky spojené s doručovaním

Je možné doručenie na inú adresu?

Dodávame produkty všetkým našim partnerským servisom na Slovensku. V prípade, že pneumatiky neboli ešte dodané, môžete zmeniť miesto, kde sa pneumatiky namontujú alebo termín montáže. Po dodaní pneumatík do partnerského servisu máte k dispozícii dve možnosti:

  • Objednávku môžete zrušiť a zadať novú objednávku s dodaním do iného servisu
  • Môžete požiadať o zmenu termínu (ale v tom istom servise).

 

V oboch prípadoch nám prosím pošlite e-mail alebo zavolajte na linku našeho zákazníckeho centra.

Môžem zmeniť termín v servise? 

Ak chcete zmeniť termín, zavolajte nám prosím na číslo 0800 601 610 (pondelok až piatok 8:00 do 17:00 hod.) Nemusíte volať do servisu. Urobíme to za Vás.

Čo sa stane, ak nie je možné daný termín dodržať?

Ak nie je možné uskutočniť Vašu návštevu v servise v danom termíne, naše zákaznícke centrum Vás bude kontaktovať telefonicky, aby vám informovali o probléme. Dohodne sa s Vami nový termín, ktorý Vám potvrdíme emailom. Prípadne môžete objednávku zrušiť.

Ako získam pneumatiky?

V súčasnosti sa všetky pneumatiky dostupné na premio-pneuservis.sk predávajú so službou montáže. To znamená, že montáž je povinná pre každú predanú pneumatiku.

Vďaka tomu si môžete kúpiť pneumatiky a dohodnúť si montáž so servisom v rámci jednej objednávky v našom internetovom obchode. Pneumatiky dodáme servisnému partnerovi, ktorý ich na vozidlo namontuje v dohodnutom termíne

Otázky týkajúce sa ceny

Čo je zahrnuté v cene?

Cena zahŕňa bezplatnú dopravu (štandardné náklady na doručenie sú 20 EUR na pneumatiku).