Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń 800 060 300

Podmienky používania webstránky

 

Kto sme

Sme spoločnosť Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., so sídlom Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar Berg, Luxembourg, zapísaná pod číslom B.71.219 (ďalej aj „Goodyear“ alebo „my“)

 

O týchto podmienkach používania

Ako používateľ tejto webstránky (ďalej aj „Vy“) práve čítate podmienky používania webstránky https://www.premio-pneuservis.sk (ktorú označujeme aj ako „webstránka“).  Vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami od dátumu prvého použitia tejto webstránky. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami alebo akoukoľvek ich časťou, mali by ste túto webstránku okamžite prestať používať.

Vyhradzujeme si právo vykonať v týchto podmienkach z času na čas zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na tejto webstránke. Vaše pokračovanie v používaní tejto webstránky bude považované za vyjadrenie súhlasu s akýmikoľvek zmenami v týchto podmienkach.

Z času na čas môžeme na tejto webstránke zverejniť aj ďalšie podmienky, napríklad v súvislosti s osobitnou reklamou alebo v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb. Ak by podmienky používania tejto webstránky boli v akomkoľvek rozpore s predmetnými ďalšími podmienkami, budú mať prednosť tieto ďalšie podmienky. 

 

Elektronická komunikácia

Keď nám pošlete e-maily, textové správy a inú komunikáciu z vášho stolového alebo mobilného zariadenia bez uvedenia typu komunikácie, môžete s nami komunikovať elektronicky. Súhlasíte s tým, že od nás budete dostávať komunikáciu elektronicky, a to e-maily, textové správy, push notifikácie na mobilných zariadeniach alebo oznámenia a správy na tejto stránke alebo prostredníctvom inej elektronickej komunikácie spoločnosti Goodyear, ako je napríklad naše kontaktné centrum pre zákazníkov, a môžete si ponechať kópie tejto komunikácie pre vaše záznamy.

 

Autorské práva

Všetok obsah umiestnený na tejto webstránke alebo sprístupnený prostredníctvom tejto webstránky, ako napríklad text, grafika, logá, ikony tlačidiel, obrázky, zvukové klipy, digitálne súbory na stiahnutie, kompilácie údajov a softvér (ďalej aj „Informácie webstránky“), je majetkom spoločnosti Goodyear alebo jej dodávateľov obsahu a je chránený právnymi predpismi o autorskom práve. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, o ktorého udelení rozhodujeme podľa vlastného uváženia (alebo, ak nemáme autorské právo, presmerujeme Vás za účelom získania súhlasu k oprávnenému z autorského práva) nesmiete vytvoriť kópiu Informácií webstránky a ani akejkoľvek ich časti. Nič v týchto podmienkach a ani nič na webstránke nepredstavuje a ani nezakladá súhlas (licenciu) na použitie alebo kopírovanie Informácií webstránky. 

 

Ochranné známky

K ochranným známkam použitým na tejto webstránke má vlastnícke právo alebo výhradnú licenciu spoločnosť Goodyear Tire and Rubber Company alebo jedna alebo viac jej pridružených spoločností. Ochranné známky spoločnosti Goodyear nesmú byť používané v súvislosti a akýmikoľvek produktami alebo službami, ktoré nie sú produktami a službami Goodyear, tiež nesmú byť používané akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol vyvolať u zákazníkov zámenu alebo ktorý by znevažoval alebo diskreditoval spoločnosť Goodyear.

 

Hodnotenia a komentáre

Môžete zverejňovať hodnotenia, komentáre a iný obsah; posielať elektronickú komunikáciu; alebo predkladať návrhy, nápady, komentáre, otázky alebo iné informácie, pokiaľ ich obsah nie je nezákonný, obscénny, výhražný, hanlivý, narúšajúci súkromie, porušujúci práva duševného vlastníctva (vrátane práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch) alebo inak poškodzujúci tretie strany a ani nie je závadný a nepozostáva zo softvérových vírusov, politických kampaní, obchodného navádzania, reťazových listov, hromadných správ alebo akejkoľvek formy „spamu“ alebo nevyžiadanej komerčnej elektronickej komunikácie a ani uvedené neobsahuje. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, vydávať sa za inú osobu alebo subjekt, ani akýmkoľvek iným spôsobom zavádzať ohľadne pôvodu obsahu. Spoločnosť Goodyear si vyhradzuje právo (nemá však povinnosť) takýto obsah odstrániť alebo zmeniť, pričom však zverejnený obsah pravidelne nekontroluje.

 

Popisy produktov

Spoločnosť Goodyear má snahu byť čo najpresnejšia. Spoločnosť Goodyear však nezodpovedá a neručí za to, že popisy produktov a ostatný obsah tejto webstránky je presný, úplný, spoľahlivý, aktuálny a bezchybný. Ak produkt ponúkaný spoločnosťou Goodyear nezodpovedá popisu, jedinou Vašou možnosťou nápravy je vrátiť ho v súlade s Vašim právom na odstúpenie a právami na ochranu spotrebiteľa. Ak nájdete na tejto webstránke akékoľvek nepresné informácie alebo sa chcete sťažovať ohľadne čohokoľvek, čo sme na tejto webstránke zverejnili, prosím, pošlite nám e-mail na obchod-kontakt@premio-pneuservis.sk Po prijatí takých e-mailov ich prešetríme a vykonáme kroky, ktoré vzhľadom na všetky okolnosti určíme podľa vlastného uváženia ako vhodné.

 

Zrieknutie sa zodpovednosti za obrázky

Obrázky pneumatík použité na tejto webstránke sú iba ilustračné a vzory dezénu sa môžu líšiť v závislosti od veľkosti pneumatík.

 

Pravidlá ochrany súkromia

Máme osobitné Pravidlá ochrany súkromia, ktorými sa riadi použitie Vašich osobných informácií. Naše pravidlá ochrany súkromia sú dostupné tu: https://www.premio-pneuservis.sk/privacy-policy.html

 

Stav: 7. septembra 2021