Ako fungujú v automobile tlmiče nárazov?

Tlmiče nárazov sú komponenty podvozku, ktoré udržujú kolesá vášho vozidla v kontakte s vozovkou. Pomocou tlmičov môžete bezpečne jazdiť a pri brzdení si zachovať krátku brzdnú dráhu. Dbajú aj o vaše pohodlie. Ako v aute fungujú tlmiče nárazov?

 

V každom aute sú štyri tlmiče – jeden pre každé koleso. Pracujú samostatne alebo sú integrované do pružín. V takom prípade vytvárajú tlmiace vzpery. Na tlmiče nárazov si vodiči najčastejšie spomenú vtedy, keď sa ich auto na ceste začne správať nesprávnym spôsobom.

 

Je dobré vedieť, ako tlmiče nárazov v aute fungujú, akú úlohu zohrávajú a kedy je potrebné ich vymeniť. Je to podskupina, ktorá má pre našu bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky kritický význam.  

 

Využite služby nášho servisu a uistite sa, že máte plne funkčné zavesenie kolies.

Tlmič nárazov – aká je jeho úloha?

 

Tlmiče nárazov tvoria takzvaný tlmiaci systém. V osobných automobiloch tlmiče nárazov doplnili listové perá. Listové perá však neposkytovali dostatočný komfort. Tlmiaci systém s tlmičmi nárazov poskytuje oveľa lepší jazdný komfort a väčšiu bezpečnosť.

 

Tlmiče nárazov plnia nasledujúce úlohy:

 
 • Zaručujú neustály kontakt kolies s povrchom vozovky. Na všetkých typoch povrchov – rovných i zvlnených.
 • Zaručujú pohodlie v kabíne a chránia pred vibráciami.
 • Pri stálom kontakte kolies s chodníkom je ľahké prenášať krútiaci moment z motora na kolesá.
 • Stály kontakt kolies s povrchom vozovky umožňuje vodičovi krátku brzdnú dráhu.
 • Neustály kontakt kolies a krátka brzdná dráha majú kľúčový vplyv na správnu prevádzku systémov aktívnej bezpečnosti – ABS, ASR a ESP a ďalších. 

Typy tlmičov nárazov a ich fungovanie

 

Tlmiče nárazov používajú prevádzkovú kvapalinu, ktorá má za úlohu potláčať vibrácie. Olejové tlmiče používajú špeciálny hydraulický olej, zatiaľ čo plynovo-olejové tlmiče zmes hydraulického oleja a plynu.

 

Zaujímavosťou je použitie kovových pilín v oleji používanom v tlmičoch s premenlivým stlačením regulovaným vodičom. Takýto tlmič nárazov využíva cievku, ktorá vytvára príslušný prúd, vďaka ktorému zvyšuje alebo znižuje tlmiacu silu v závislosti od nastavení. To umožňuje, že tlmič nárazov poskytuje väčšie tlmenie (pohodlná jazda) alebo menšie (športová jazda).

 

Ako fungujú tlmiče nárazov?

 

Ako funguje jednotrubkový tlmič nárazov:

 

 •  Jednotrubkový tlmič sa používa čoraz menej. Nemá kompenzačnú komoru.
 • Koleso prechádza cez nerovnosť. Nasleduje kompresia tlmiča. Tlmič sa stláča.
 • Piest tlmiča sa vsúva do pracovnej komory. Piest je stlačený nadol.
 • Hydraulický olej preteká kanálmi cez ventily do priestoru, ktorý je nad piestom.
 • Piest sa pohybuje nahor.
 • Hydraulický olej umiestnený nad piestom zvyšuje tlak.
 • Hydraulický olej opäť preteká kanálmi a ventilmi.
 • Tlmič nárazov tlmí odraz kolesa a spôsobuje, že sa koleso pritláča k zemi.

 

Ako funguje dvojtrubkový tlmič nárazov:

 

 • Dvojtrubkový tlmič je najčastejšie používaným riešením v moderných automobiloch. Má kompaktnú konštrukciu, zaberá málo miesta.
 • Koleso prechádza cez nerovnosť. Nasleduje kompresia tlmiča. Tlmič sa stláča.
 • Piest tlmiča sa pohybuje. Hydraulický olej preteká kanálmi spätného ventilu do priestoru, ktorý je nad piestom.
 • Množstvo priestoru vo valci sa zmenšuje.
 • Hydraulický olej preteká spodným ventilom do expanznej nádoby. V plynovo-olejových tlmičoch je v expanznej nádrži plyn. Často sa používa dusík.
 • Olej pretekajúci spodným ventilom potláča pri stlačení tlmiča vibrácie.
 • Tlmič nárazov odrazí koleso, čím sa pneumatika pritlačí k povrchu vozovky. Piest tlmiča sa vysunie z valca.
 • Tlak hydraulického oleja umiestneného nad piestom sa výrazne zvyšuje.
 • Hydraulický olej opäť preteká kanálmi a ventilmi. Nasleduje tlmenie nárazu.
 • Hydraulický olej z kompenzátora preteká selekčným zámkom.
 • Následne dochádza k vyrovnaniu objemu oleja okolo piestu.  

Príznaky opotrebovaných tlmičov

 

Tlmiče sú spotrebný materíál. Opotrebúvajú sa počas každodennej prevádzky. Rýchlosť ich opotrebenia závisí od mnohých faktorov. Ide napríklad o typ vozovky, po ktorom sa vozidlo najčastejšie pohybuje.

 

Poruchy tlmičov sú veľmi nebezpečné. Poškodený tlmič nárazov znižuje bezpečnosť jazdy: ovládateľnosť a riadenie vozidla sa zhoršuje, brzdná dráha sa predlžuje.

Ako môže vodič rozpoznať, že v jeho aute došlo k poruche tlmičov?

 

 • Auto sa pri jazde po nerovnostiach kolíše.
 • Auto je náchylné na bočné poryvy vetra.
 • Z odpruženia počuť tupé nárazy.
 • Sú viditeľné úniky hydraulického oleja na tlmičoch.
 • Vozidlo s ťažkosťami udržiava priamu jazdnú dráhu.
 • Auto sa nespráva pri zatáčaní správne.
 • Pri takmer každom brzdení sa zapína ABS.

 

Poruchy tlmičov sú veľmi nebezpečné pre bezpečnosť premávky. Tlmiče nárazov sa rýchlo opotrebúvajú, najmä po zime. Ak sa auto začína správať zvláštnym spôsobom a objavujú sa príznaky zlyhania tlmičov, mali by ste čo najskôr navštíviť špecializovaný servis. 

Potrebujete profesionálnu podporu?

VYHĽADAJTE NAJBLIŽŠÍ SERVIS PREMIO