Hustenie pneumatík s kompresorom na čerpacej stanici

Príliš málo vzduchu v pneumatikách znamená pre vodiča len problémy: zrýchlené opotrebenie pneumatík, nízka bezpečnosť, zhoršená jazda. Ako to napraviť? Stačí pravidelné hustenie pneumatík na vašom aute – kompresor na stanici máte k dispozícii!

 

Tlak v pneumatikách musí mať vždy správnu hodnotu. Akú? Výrobca automobilu určuje, aké pneumatiky môžu byť použité v konkrétnom modeli vozidla a aký by mal byť tlak v pneumatikách. V aute strednej triedy by mal byť zvyčajne tlak medzi 2,2 a 2,5 barov. Netreba však zabúdať, že pneumatiky strácajú tlak v dôsledku pôsobenia mnohých faktorov a potom sa bezpečnosť jazdy postupne znižuje. Príliš nízky tlak môže byť príčinou vážnej nehody. Preto sú pravidelná kontrola tlaku a hustenie pneumatík podľa potreby tak dôležité. 

 

Skontrolujte tlak v pneumatikách a skontrolujte stav snímačov TPMS vášho vozidla. Twojego auta.

Hustenie pneumatík je mimoriadne dôležité

 

Môže sa zdať, že pneumatika je dostatočne nahustená, najmä ak je nová. Postupom času to tak byť nemusí - tlak v pneumatikách klesá. Pravidelné kontroly a hustenie pneumatík sú preto jednou z najdôležitejších činností údržby.

 

Prečo tlak v pneumatikách klesá?

 

 • Pneumatiky sú vystavené obrovskému preťaženiu a pôsobeniu viacerých síl.
 • Štruktúra pneumatiky (materiál, z ktorého bola vyrobená) nemusí byť dokonale tesná ani pri nových pneumatikách. To znamená, že môže dochádzať k úniku vzduchu cez materiál.
 • Zmeny vonkajšej teploty, hlavne tie veľké, spôsobujú pokles tlaku vo vnútri pneumatiky.
 • Časom sa môžu objaviť netesnosti – v gume, pri kontakte pneumatiky s ráfikom, u ventilu…

 

To všetko spôsobuje pokles tlaku v pneumatikách, čím sa znižuje úroveň bezpečnosti jazdy.

 

 • Nízky tlak v pneumatikách spôsobuje zvýšenie spotreby paliva a tým aj emisie oxidu uhličitého.
 • Nízky tlak v jednej z pneumatík spôsobuje, že vozidlo ťahá jedným smerom a zrýchlené opotrebenie komponentov riadenia a odpruženia.
 • Čím nižší je tlak, tým rýchlejšie sa pneumatika opotrebuje, môže sa aj úplne zničiť (prerezanie pneumatiky hranou disku).
 • Príliš nízky tlak v pneumatikách spôsobuje, že sa vozidlo správa nepredvídateľne, najmä pri ostrých manévroch. Môže to viesť až k nehode.
 • Spôsobuje tiež zlyhanie systémov aktívnej bezpečnosti (ABS, ASR, ESP a iné).

 

Príliš nízky tlak v pneumatikách by mal byť rozpoznaný snímačmi tlaku TPMS. Avšak nie vždy je to tak. Ak má vozidlo nepriamy systém kontroly tlaku (pomocou snímačov rýchlosti ABS namiesto snímačov tlaku TPMS) a dochádza k približne rovnakej strate tlaku v dvoch pneumatikách, systém problém neidentifikuje. Preto stojí za to kontrolovať tlak aj samostatne a najlepšie čo najčastejšie. 

 

Hustenie pneumatík kompresorom

 

Kontrolu a hustenie pneumatík auta kompresorom odporúčame vykonávať pri každej návšteve čerpacej stanice. Každá stanica má kompresor. Nachádza sa na vyhradenom parkovacom miesta, na dohľad od tankovacích stojanov. Na niektorých staniciach musíte za používanie kompresora zaplatiť.

 

Ako hustiť pneumatiky pomocou kompresora? Je to veľmi jednoduché. Každý vodič by mal vedieť, ako hustiť pneumatiky pomocou kompresora na stanici, aby mohol samostatne pravidelne tlak kontrolovať či reagovať na zmeny tlaku v pneumatikách (znížená hodnota). Netreba zabúdať na rezervné a dojazdové koleso. V rezervnom kolese by mal byť tlak o niečo vyšší ako v ostatných kolesách. V dojazdovom kolese by hodnota tlaku zvyčajne mala dosiahnuť 4,2-4,5 bar.

 

Ako hustiť pneumatiky pomocou kompresora na stanici?

 

 • Zastavte vozidlo v blízkosti kompresora, aby ste mohli pohodlne jeho hadicu s koncovkou priložiť k ventilu každej pneumatiky.
 • Vypnite motor auta, zatiahnite ručnú brzdu. Osoby v aute by mali vystúpiť.
 • Na niektorých staniciach musíte zaplatiť poplatok za používanie kompresora. Zvyčajne stačí vhodiť mincu.
 • Na kompresore nastavte príslušnú hodnotu tlaku, na ktorú budú pneumatiky hustené. Musí byť v súlade s odporúčaniami výrobcu vozidla pre hodnoty tlaku v pneumatikách.
 • V aute by mali byť nálepky, na ktorých sú uvedené informácie o odporúčanom tlaku.
 • Je potrebné odskrutkovať vrchnú časť zabezpečujúcu ventil.
 • K ventilu je potrebné priložiť koncovku hadice kompresora, kým sa neozve syčanie vzduchu vychádzajúceho z pneumatiky.
 • Kompresor na stanici začne čerpať vzduch. Keď tlak v pneumatikách dosiahne správnu hodnotu, kompresor sa vypne. Môže sa ozvať ďalšie pípnutie.

 

Ak je kompresor na stanici nefunkčný alebo jeho manipulácia je príliš ťažká, požiadajte o pomoc obsluhu stanice. Pravidelná kontrola a hustenie pneumatík je veľmi dôležitou prevádzkovou činnosťou. Vďaka tomu môžete znížiť spotrebu paliva a predĺžiť životnosť pneumatík. Kompresor na stanici je veľmi užitočným zariadením.

 

Ak aj napriek pravidelnému opakovanému husteniu zisťujete, že vaše pneumatiky neudržujú správny tlak, navštívte miestny servis Premio. Odborníci vykonajú úvodnú prehliadku pneumatík vášho auta a navrhnú ďalší postup.

 

 

Potrebujete profesionálnu podporu?

VYHĽADAJTE NAJBLIŽŠÍ SERVIS PREMIO