Rotácia pneumatík - stojí za to striedať pneumatiky?

Chcete, aby vám vaše pneumatiky slúžili dlhšie? Rotácia pneumatík je jednou zo servisných činností, ktoré vám umožňujú predĺžiť ich životnosť. Vďaka nej vám môžu pneumatiky slúžiť dlhšie a ušetríte peniaze.

 

Pneumatiky sú jednou z najdôležitejších častí každého vozidla. Sú jedinou časťou vozidla, ktorá prichádza do styku s povrchom vozovky. Povrchy môžu byť rôzne a často sú ďaleko od ideálu. To znamená, že pneumatiky veľmi často prichádzajú do kontaktu s hrboľmi, výmoľami, dierami, kameňmi atď. Na pneumatiky pôsobí mnoho síl, ako napríklad valivý odpor a brzdná sila. Pneumatiky musia niesť hmotnosť vozidla. Preto nie je prekvapujúce, že podliehajú zrýchlenému opotrebeniu.

 

Za optimálnych podmienok by sada pneumatík mala vydržať 5 rokov. Nevhodná údržba pneumatík výrazne znižuje ich životnosť. Kto by chcel kupovať ďalšiu sadu pneumatík po 3 rokoch prevádzky? To sa môže stať, ak dôjde k zrýchlenému alebo nerovnomernému opotrebeniu behúňa, k vydutiu alebo deformácii pneumatiky v dôsledku nesprávneho skladovania sezónnych pneumatík po demontáži.

 

Pneumatiky vyžadujú pravidelnú údržbu. Majiteľ vozidla musí pamätať na:

 

 • Pravidelnú kontrolu tlaku v pneumatikách a v prípade potreby ich doplnenie na úroveň špecifikovanú výrobcom vozidla.
 • Správne vyváženia pneumatík v profesionálnom pneuservise.
 • Kontrolu správneho nastavenia geometrie kolies, nastavenú v profesionálnom servise. Geometria kolies by sa mala nastaviť po montáži nových pneumatík, ako aj po vykonaní opravy zavesenia a mechanizmu riadenia.
 • Nejazdite agresívne, neštartujte s pískajúcimi pneumatikami.
 • Vyhnite sa jazde na nekvalitných cestách. Ak je to nevyhnutné, jazdite pomaly a pokojne prechádzajte nerovnosťami.
 • Striedajte pneumatiky. Rotácia pneumatík má pozitívny vplyv na predĺženie ich živostnosti.

 

Zistite, či stojí za to rotovať alebo opravovať vaše pneumatiky.

Rotácia pneumatík – čo to vlastne je?

 

Rotácia pneumatík znamená vymieňanie pozície pneumatík. Výrobca vozidla najčastejšie určuje, ako by mala prebiehať rotácia pneumatík na konkrétnom vozidle. V dokumentácii k vozidlu sú informácie o tom, ktoré kolesá by mali striedať.

 

Prečo sa používa rotácia pneumatík?

 

 • Rotácia pneumatík je potrebné, pretože sa nerovnomerne opotrebúvajú. Napríklad predné pneumatiky v automobiloch s predným pohonom sa opotrebúvajú oveľa rýchlejšie ako zadné. Prečo? Pneumatiky prednej poháňanej nápravy sú najviac zaťažené zrýchľovaním a brzdením. Navyše v prevažnej väčšine automobilov je na kolesách prednej nápravy väčšia hmotnosť ako na zadnej. Nie je ťažké uhádnuť prečo – napokon, vpredu je motor, prevodovka, príslušenstvo, priečka oddeľujúca priestor pre cestujúcich a mnoho ďalších komponentov.
 • Stredanie pneumatík zahŕňa aj rezervné koleso. Vďaka tomu sa všetkých 5 pneumatík opotrebúva rovnomerne. V opačnom prípade by rezervné koleso malo najvyšší behúň a kolesá na prednej náprave najnižší. Rotáciou pneumatík sa dosiahne, že všetky majú rovnomerný dezén. To má pozitívny vplyv na výkon odpruženia vozidla.
 • Rotácia pneumatík sleduje striktne definovanú schému určenú výrobcom automobilov.
 • Počas sezónnej výmeny pneumatík stojí za to vykonať rotáciu pneumatík. V takom prípade si v profesionálnom servise Premio môžete nechať skontrolovať stav pneumatík, skontrolovať stav diskov, vyvážiť pneumatiky a rotovať ich. Odborníci Premio sú schopní skontrolovať, či by ste mali vymeniť pozície pneumatík. 

 

Ako často by sa mali pneumatiky rotovať?

 

Rotácia pneumatík závisí od mnohých faktorov. Sú to, okrem iného:

 

 • Odporúčania výrobcu pneumatík – niektorí výrobcovia pneumatík majú svoje vlastné odporúčania o tom, ako často by sa pneumatiky mali rotovať.
 • Odporúčania výrobcu vozidla – výrobca automobilu vám v dokumentácii k vozidlu povie, kedy sa majú pneumatiky rotovať a akým spôsobom.
 • Odporúčania odoborníka Premio – špecializovaný zamestnanec má príslušné vedomosti a skúsenosti, ktoré mu umožnia rozhodnúť sa, či je pneumatiky v danom čase potrebné rotovať. Odborník bude brať do úvahy množstvo individuálnych podmienok, ako je počet najazdených kilometrov daného vozidla, štýl jazdy, miesto prevádzky (napr. len mesto, cesty mimo mesto alebo zmiešaná prevádzka), častá jazda na dlhých trasách atď. 

 

Rotácia pneumatík doma

 

Je možné vymeniť pozície pneumatík samostatne v domácich podmienkach? Áno. Musíte však mať na pamäti, že výmena sady 5 kolies vo vlastnej réžii (vrátane rezervného kolesa) je namáhavé. Stačí si spočítať, koľkokrát budete musieť auto zdvihnúť a odskrutkovať a utiahnuť skrutky upevňujúce kolesá. V profesionálnom servise Premio špecialisti zdvihnú vaše auto na zdviháku a odskrutkujú upevňovacie skrutky hydraulickým nástrojom. Po výmene pneumatík ich utiahnu správnou silou. Bude im to trvať len chvíľu.

 

Ak sa však rozhodnete rotovať pneumatiky sami, musíte si k tomu pripraviť:

 

 • údaje výrobcu vzoidla o tom, ako rotovať pneumatiky (poradie výmeny),
 • zdvihák,
 • kľúč na kolesá,
 • bezpečné, jednoduché miesto so spevneným povrchom.

 

Rotácia pneumatík je veľmi dôležitá činnosť, ktorá umožňuje jednoznačne predĺžiť technickú životnosť pneumatík vášho vozidla. 

Potrebujete profesionálnu podporu?

VYHĽADAJTE NAJBLIŽŠÍ SERVIS PREMIO