Potrebujete pomoc? Volajte 0800 601 610

Kontrolky v autách – Popis kontroliek v automobile

Car Warning Lights

V moderných autách sú palubné dosky plné číselných ukazovateľov a množstva ovládacích prvkov – výstražných kontroliek, ktoré len čakajú na zapnutie, aby vodiča pomýlili či dokonca vystrašili. Chceli by sme vás upokojiť, nie je sa čoho báť...

 

Je však užitočné vedieť, čo jednotlivé kontrolky na palubnej doske vozidla znamenajú. Týmto spôsobom sa vyhnete zbytočným obavám a nepríjemným prekvapeniam. Predstavíme vám najdôležitejšie ovládacie prvky na prístrojovej doske vášho vozidla.

 

Identifikujte akúkoľvek chybu prostredníctvom počítačovej diagnostiky.

Kontrolky v aute: typy

 

V minulosti bolo na palubných doskách niekoľko kontroliek a každý vodič si s nimi vedel ľahko poradiť. Teraz sa v najnovších modeloch objavujú neustále nové ovládacie prvky. Ako si s nimi jednoducho poradiť? Najlepšie je začať ich farbou. Môžu mať tri farby, ktoré sú totožné s farbami semaforov na križovatkách:

 

 • Červené kontrolky – są odpowiednikiem czerwonych świateł zatrzymania – sú ekvivalentné červeným svetlám semafora a indikujú, že problém si vyžaduje okamžitú reakciu – upozorňujú na vážnu poruchu, ktorá vyžaduje okamžité riešenie a odstavenie auta - jeho kontrolu a vyhodnotenie situácie; výnimkou sú kontrolky, ktoré upozorňujú na otvorené dvere či zatiahnutú ručnú brzdu.
 • žlté kontrolky – ide o výstražný signál, ktorý vodičovi naznačuje, že by mohlo ísť o možný problém, pokračovanie v jazde nie je zakázané, auto je pojazdné, napriek tomu je potrebné vozidlo čo najskôr skontrolovať.
 • zelené kontrolky – signalizujú, že všetko je v poriadku a funguje správne, slúžia ako užitočná pripomienka, zvyčajne s informatívnym významom.

 

Kontrolky v aute – čo označujú?

 

Ak už vieme, čo znamenajú jednotlivé kontrolky, teraz poďme na ďalší krok v našom sprievodcovi, v ktorom si vysvetlíme, čo znamenajú jednotlivé symboly.

 

Symbolov, ktoré kontrolky v aute zobrazujú, je veľa, zameriame sa preto na tie najdôležitejšie a najbežnejšie. Nižšie uvádzame popis kontroliek na palubovke.

 

Kontrolka check engine (kontrolka motora)

 

Jednou z najdôležitejších kontroliek na prístrojovej doske je kontrolka check engine, čiže kontrolka motora. Aj keď je dôležitá, pretože súvisí s prevádzkou motora, jej rozsvietenie nemusí nevyhnutne znamenať vážnu poruchu. Majte však na pamäti, že motor vozidla môže pracovať v núdzovom režime a nedosahovať plný výkon. Ak táto kontrolka svieti, v prvom rade zachovajte pokoj a vyhľadajte autoservis, ktorý má počítačovú diagnostiku. Môže sa vyskytnúť mnoho príčin porúch, ktoré spôsobujú rozsvietenie kontrolky motora, napr. porucha niektorého zo snímačov (napríklad detonačného zapaľovania), problém s EGR ventilom alebo dokonca vážna porucha vstrekovacieho systému (tento problém má v aute vlastné kontrolky).

 

Kontrolka teploty chladiacej kvapaliny

 

Na palubnej doske sa môžete stretnúť aj s kontrolkou so symbolom teplomeru, stupňami Celzia a vlnovkou na pozadí kvapaliny – je to kontrolka teploty chladiacej kvapaliny. Ak svieti, môže to znamenať, že motor sa prehrial v dôsledku preťaženia alebo poruchy chladiaceho systému. V takomto prípade je potrebné najprv skúsiť znížiť teplotu chladiacej kvapaliny nastavením kúrenia v aute na najvyššiu teplotu a ventilátoru na najvyššiu rýchlosť. Keď kontrolka nezhasne, mali by ste zastaviť a vypnúť motor. Ak sa však rozsvecuje pravidelne, mali by ste navštíviť servis, pretože jazda s prehriatym motorom znamená vážne riziko.

 

Kontrolka ABS (prípadne ASR/EPS)

 

Rozsvietenie kontroliek v aute, ktoré majú písmená ABS (alebo voliteľne ASR/ESP) obklopené kruhmi a oblúkmi, naznačuje problém s prevádzkou systému ABS a (najčastejšie) stabilizačných systémov. Kontrolka môže prestať svietiť sama, čo znamená, že sa rozsvietila v dôsledku chyby snímača. Ak sa však nevypne, je potrebné ísť do servisu.

 

 

Kontrolka nabíjania batérie

 

Ďalším príkladom kontrolky v aute je kontrolka so symbolom autobatérie. Keď sa rozsvieti, znamená to, že batéria sa nenabíja. Vtedy skontrolujte, či je všetko s batériou v poriadku a či nedošlo k poruche alternátora (napr. problém s remeňom alebo prasknutiu krytu).

 

Kontrolka kvapaliny v ostrekovači

 

Ďalším príkladom kontrolky v aute, ktorá sa môže rozsvietiť počas jazdy, je kontrolka so symbolom čelného skla, stierača a ostrekovača. Bežne sa nazýva kontrolkou kvapaliny v ostrekovači. Informuje o potrebe doliať kvapalinu do ostrekovača.

 

Kontrolka EPC

 

Kontrolka EPC indikuje rôzne typy problémov súvisiacich s poruchou elektrickej inštalácie. EPC je anglická skratka pre Electronic Power Control. Ak sa rozsvieti kontrolka EPC, nepanikárte, ale zachovajte ostražitosť a navštívte servis. Rozsvietená kontrolka EPC môže upozorňovať na jednu z nasledujúcich situácií:

 •  vypálenie žiarovky brzdových svetiel,
 •  porucha snímača alebo vypínača brzdových svetiel,
 •  porucha snímača polohy hriadeľa,
 •  porucha snímača teploty chladiacej kvapaliny,
 •  porucha škrtiacej klapky alebo elektronického plynového pedála,
 •  porucha týkajúca sa systému riadenia motora,
 •  porucha týkajúca sa vstrekovacieho systému.

 

Kontrolka auto s kľúčom

 

Kontrolka automobilu s kľúčom (rozumej „kľúč ako pracovný nástroj“, nezamieňať s kontrolkou auta s kľúčom – na odomykanie dverí - alebo visiacim zámkom) sa môže najčastejšie objaviť v jednej z nasledujúcich situácií:

 •  pri jazde pri nízkych rýchlostiach (napr. pri dobrzďovaní na svetlách),
 •  počas dynamického zrýchľovania (ďalším znakom sú citeľné trhnutia).

 

V oboch prípadoch je motor v núdzovom režime, t. j. došlo k zníženiu otáčok a výkonu. Pokiaľ ide o problémy, ktoré môže predznamenávať kontrolka auto s kľúčom, patria medzi ne:

 

 • porucha súvisiaca s EGR,
 • porucha dodávky paliva,
 • upchatý DPF,
 • porucha žhaviacich sviečok v dieselových motoroch,
 •  poškodenie snímača polohy kľukového hriadeľa alebo rozvodového hriadeľa.

 

Kontrolka trojuholník s výkričníkom

 

Kontrolky v aute môžu obsahovať aj výkričník. Červená kontrolka trojuholníka s výkričníkom sa nachádza v moderných autách čoraz častejšie. Toto je zvyčajne doplnková kontrolka. Ak chcete zistiť, čo presne znamená kontrolka trojuholníka s výkričníkom v danej situácii, prejdite do ponuky palubného počítača.

 

Vyššie sme vám priniesli stručný popis kontroliek na prístrojovom paneli, ktorým je potrebné venovať osobitnú pozornosť a vysvetlili sme akých prípadoch by sme mali okamžite ísť do servisu. To sú však len najdôležitejšie kontrolky na palubnej doske. Okrem nich existuje množstvo ďalších, ktoré nám, okrem iného, pripomínajú nezapnuté bezpečnostné pásy, nezatvorené dvere alebo zapnuté svetlá.

 

V prípade, že máte problém s kontrolkou na palubnej doske vášho vozidla - vyhľadajte najbližší servis Premio, kde vás kvalifikovaní mechanici určite zbavia akýchkoľvek pochybností a spoločne sa rozhodnete o ďalšom postupe.