Výfukový systém - ako funguje výfuk v aute?

Keď hovoríme o výfukovom systéme, zvyčajne nám príde na um výfukové potrubie – jednoducho „výfuk“, z ktorého vychádzajú výfukové plyny. V skutočnosti je však výfukový systém oveľa rozsiahlejšia štruktúra, pričom plní oveľa viac úloh ako len odstraňovanie výfukových plynov. Akých?

 

Dohodnite si kontrolu výfukového systému v profesionálnom servise.

Úloha výfukového systému

 

Aké úlohy má výfukový systém v aute? Sú to:

 

 • Odstraňovanie výfukových plynov z motora bezpečným spôsobom tak, aby boli odvádzané z kabíny vozidla. Spaliny sú škodlivé pre zdravie a život ľudí, preto musí byť systém utesnený.
 • Utlmenie výfukových plynov tak, aby nedošlo k zníženiu jazdného komfortu. Výfukový systém, ktorý netesní alebo je pokazený, generuje veľmi vysoký hluk.
 • Zníženie strát výkonu motora.
 • Čistenie výfukových plynov od škodlivých látok.

 

Sú to práve stále vyššie emisné normy (známe ako Euro 1–6), ktoré spôsobili najväčšie zmeny v konštrukcii výfukových systémov v posledných rokoch. Začali sa používať špeciálne komponenty s cieľom eliminovať škodlivé látky, ktoré sú vedľajším účinkom spaľovania zmesi paliva a vzduchu. 

 

 

Ako je skonštruovaný výfukový systém?

 

Aké časti obsahuje výfukový systém? Príkladom konštrukcie výfukového systému je:

 

 • Výstupný kolektor (výfukový kolektor) – kovová časť, ktorá zbiera výfukové plyny zo všetkých valcov pomocou samostatných potrubí a následne ich vedie k jedinému spoločnému potrubiu.
 • Recirkulačný ventil výfukových plynov EGR – je to diel, ktorá spája výfukový systém s nasávacím systémom. Za priaznivých okolností sa otvára a časť výfukových spalín sa vracia späť a prechádza do spaľovacích komôr. To má znížiť teplotu a množstvo kyslíka v spaľovacích komorách. Vďaka tomu sa vytvára menej častíc oxidov dusíka, ktoré sú najtoxickejšou zložkou výfukového plynu.
 • Lambda sondy – snímače množstva kyslíka obsiahnutého vo výfukových plynoch. V starších automobiloch boli použité dve (prvá vo výstupnom potrubí, druhá za katalyzátorom), teraz sa ich používa viac. Na základe údajov z lambda sond riadiaci počítač motora vyberá zloženie zmesi paliva a vzduchu.
 • Trojcestný katalyzátor – kovová plechovka so špeciálnou keramickou náplňou, pokrytá drahými kovmi. Katalyzátor má za úlohu zachytiť množstvo škodlivých zložiek výfukových plynov.
 • Filter tuhých častíc (DPF/FAP – v dieselových motoroch, GPF – v moderných benzínových motoroch) – zachytáva molekuly sadzí. Je to kovová plechovka s keramickou vložkou, pozostávajúca zo systému úzkych kanálikov, v ktorých sa zadržujú molekuly sadzí. Tie sú potom vypálené horúcimi spalinami.
 • SCR selektívny katalytický redukčný systém - používa sa v dieselových motoroch. AdBlue (roztok močoviny) sa vstrekuje do výfukových plynov, ktoré reagujú s oxidmi dusíka obsiahnutými vo výfukových plynoch. Tekutina ich rozkladá na kyslíkové a dusíkaté častice.
 • Výfukové potrubia – potrubia z kovu odolného voči kyselinám.
 • Stredný tlmič a koncový tlmič – kovové plechovky, určené na tlmenie zvukov z výfukového systému.
 • Výfuk – koncová časť výfukového potrubia.
 • Upevňovacie a tesniace prvky. 

 

Postarajte sa o výfuk

 

Výfukový systém je vystavený vplyvu množstva týchto nepriaznivých faktorov:

 

 • Veľmi vysoká teplota výfukových plynov dosahujúca 600-700 oC.
 • Masívne teplotné výkyvy — napríklad v zime, keď je vonku mráz a vo vnútri systému cirkulujú horúce výfukové plyny.
 • Vibrácie počas jazdy, ktoré spôsobujú poškodenie častí spojovacích prvkov.
 • Korózia, často spôsobená jazdou alebo parkovaním auta na mokrom teréne (napr. na lúke alebo na mokrom chodníku).
 • Vnútorná korózia spôsobená kyslými zložkami výfukových plynov.
 • Vysoké mechanické zaťaženie výfukového systému spôsobené prevádzkou motora vozidla.
 • Niektoré komponenty sa opotrebovávajú – upchávanie filtrov tuhých častíc, upchávanie alebo vypálenie katalyzátorov, blokovanie recirkulačných ventilov výfukových plynov.
 • Poškodenie lambda sond.

 

Prečo by ste sa mali starať o výfukový systém vozidla? Správne fungujúci výfukový systém zaručuje jazdný komfort a bezpečnosť. Jazda je tichá a do vnútra kabíny sa nedostávajú žiadne výpary z vyfukového systému. Vodič a cestujúci by sa mohli otráviť výfukovými plynmi, dokonca s následkom smrti.

 

Správne fungujúci výfukový systém chráni životné prostredie, ako aj zdravie ľudí pred škodlivými účinkami výfukových plynov. Poškodený výfukový systém je zdrojom vysokej úrovne hluku a vozidlo nedokáže v takom prípade prejsť povinnou technickou kontrolou alebo môže byť zastavené políciou počas cestnej kontroly. Za jazdu s nesprávne fungujúcim výfukovým systémom hrozí vodičovi odobratie technického preukazu vozidla.

 

V prípade problémov s výfukovým systémom stačí využiť pomoc špecialistov Premio. 

Potrebujete profesionálnu podporu?

VYHĽADAJTE NAJBLIŽŠÍ SERVIS PREMIO